✅ Торт "Рафаэлло" ✅ (жазылушымыз Аиданын сурауы бойынша) Кажетты

| просмотров: 9
✅ Торт

✅ Торт "Рафаэлло" ✅ (жазылушымыз Аиданын сурауы бойынша) Кажетты заттар: Камыр; -4 жумыртка -200 гр кант -200 гр сары май -200 гр каймак -750 гр ун -20 гр разрыхлитель -80 гр пломбир балмуздагы Крем: -4 жумыртка -750 мл сут -300 гр кант -20 гр ванильный сахар -150 гр ун -300 гр сары май -80 гр кокосовая стружка (+80 гр сан ушын) Жасалуы: Камыр: -жумырткаНы ак сарысынан ажыратыныз -жумыртка агына кантты косып, миксермен колемы 3-4 есе улкейгенге дейын араластырыныз -онан сон жУмыртка сарысын косып араластырыныз -сосын жумсак саРы майды косып миксермен араластырыныз -онан сон каймакты косып араластырыныз -сонынан унмен разрыхлительды косып араластырыныз -ун коскан сон алГашында касыкпен сонына карай колмен араластырып, камыр жасаныз -камырдын бетын жауып, 1 тунге тоназыткышка койып койыныз -танертен камырдын тУсы шамалы агарады жане камырдын туры озгертеды (ол калыпты жагдай) -камырды шамалы коЛмен тагы да иленыз (камыр озыне келуы ушын) -камырды тен 8 болыкке болыныз -болыкты ун себылген противеньге койып, 1-2 мм калындыкта жайыныз -жайылган камырды тарелканын комегы мен шар тарызды етып кесыныз -180 градуста 4 минут пысырыныз (камырдын шеты гана сары туске енгенге дейын, узак пысыру кажет емес) -калган болыктерды де солай пысырыныз -пыскен камырды суытып койыныз -пломбир балмуздагын жумсаруы ушын жылы жерге коп койыныз -балмуздак жылыган сон оны ар болыкке жагыныз -камырга балмуздак сынуы ушын быраз уакытка шетке коп койыныз Крем: -алдымен кургак заттарды косып араластырыныз -сары майды тоназыткыштан алып койыныз (жумсак болуы ушын) -жумырткага сутты куйып, араластырып, газга койыныз -оган араласкан кургак заттарды косыныз, косып жатып мукият араластырып турыныз -шамалы кайнай бастаган кезде, газ температурасын томендетыныз -крем кою болганга дейын газда араластырып турыныз -крем коюланган сон газдан алып, шамалы суытыныныз -суыган сон оган жумсак сары майды косып, миксермен жаксылап араластырыныз -сосын кокосовая стружканы косып араластырыныз Торт; -балмуздак сынген ар кабатты быр-бырынын устынен койыныз -ар катардын араларына крем жагып отырыныз -жогарысына да крем жагып, сандеу ушын алган 80 гр кокосовая стружканы тортка себыныз -тортты болме температурасында 1 сагатка калдырыныз -1 сагаттан сон тортты тоназыткышка койыныз -тоназыткышта тагы 1 сагат турсын Торт дайын! Ас болсын ☺

Ұқсас жаңалықтар

  Жаңалық Вконтакте, сайтынан алынды: public72761075?w=wall-72761075_82427

  Email FacebookTwitterVKWhatsApp

  Kaznews.kz

  Kaznews.kz

  Қызық жаңалықтар

  Қызық жаңалықтар